OBJETIVOS

· Trabajamos por la profesionalización del sector de las artes plásticas y visuales en la Comunidad Autónoma Vasca. 

· Impulsamos la implantación y el uso vinculante de un Manual de Buenas Prácticas para el sector de las artes plásticas y visuales en la CAV. 

· Reivindicamos la aprobación y la instauración un Estatuto del Artista que tenga en cuenta la singularidad del trabajo de artistas plásticos y visuales.

· Establecemos y afianzamos una vía de diálogo continuado y constructivo con las instituciones. 

· Trabajamos desde el cuidado, el consenso y el compromiso.

HELBURUAK

· Euskal Autonomia Erkidegoko arte plastiko eta ikusizkoen sektorea profesionalizatzearen alde lan egiten dugu.

· EAEko arte plastiko eta ikusizkoen sektorerako Jardunbide Egokien Eskuliburua ezartzea eta modu loteslean erabiltzea bultzatzen dugu.

· Artistaren Estatutua onartzea eta ezartzea aldarrikatzen dugu.

· Erakundeekin elkarrizketa jarraitu eta eraikitzailerako bide bat ezartzen eta finkatzen dugu.

· Zaintza, adostasuna eta konpromisoa oinarri hartuta lan egiten dugu.